О Б Щ И   У С Л О В И Я

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНАТОМИЯ

НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО „3D BODY DIGITAL“, ДОСТЪПНА ЧРЕЗ УЕБ САЙТ https://www.3dbodydigital.com