Нашият екип и нашите партньори

 • Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов, дм
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Проф. Николай Димитров Димитров
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Д-р Румяна Иванова Давидова
  Инвизибъл протект ООД
  специалист по анатомия
 • Shield UI Ltd
  Шийлд Ю Ай ЕООД
  Партньор